Tìm kiếm

Smember

Gửi ý kiến phản hồi
Từ ngày 05/09/2020, Thế giới ngành tóc thực hiện nâng cấp chính sách ưu đãi chiết khấu cho các khách hàng thành viên Smember, cụ thể như sau:
1. Các cấp thành viên và mức chiết khấu:
Cấp thành viên Điểm (doanh số) tích lũy Mức chiết khấu (trên tổng giá trị hóa đơn)
SNew > 5.000.000 - 15.000.000 2%
SMember > 15.000.000 - 50.000.000 4%
SVIP > 50.000.000 5%
2. Quy định sử dụng:
  1. Vui lòng cung cấp thông tin số điện thoại để được hưởng ưu đãi.
  2. Ưu đãi chỉ có hiệu lực đối với các hóa đơn bán lẻ.
  3. Các ưu đãi của thành viên có thể không được áp dụng cộng dồn với các ưu đãi tuỳ theo các chương trình cụ thể.
  4. Điểm thành viên KHÔNG ĐƯỢC chuyển nhượng, cộng dồn quy đổi thành tiền mặt.
Mọi góp ý xin vui lòng liên hệ với số Hotline: 0905093339