Tìm kiếm

Điều Khoản Và Điều Kiện

Chào bạn đã ghé thăm website bán hàng chính thức của Thế Giới Ngành Tóc!

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận sử dụng giữa bạn và Thế Giới Ngành Tóc như dưới đây.

Thông qua việc truy cập, sử dụng hoặc mua hàng trên trang TMĐT Thế giới Ngành Tóc này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc và thống nhất với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn  (người sử dụng) không đồng ý với những điều khoản này, xin vui lòng không truy cập và sử dụng trang TMĐT Thế Giới Ngành Tóc này.

1. Mục đích của trang TMĐT Thế Giới Ngành Tóc:

Mục đích của chúng tôi nhằm cung cấp cho bạn (người sử dụng) thông tin, hình ảnh hoặc công dụng và cách sử dụng về những sản phẩm làm đẹp nói chung và chăm sóc mái tóc của bạn nói riêng, những khuyến mãi mà chúng tôi đề ra và những hoạt động kinh doanh mà chúng tôi thực hiện.

2.Quyền sở hữu:

Bạn (người sử dụng) phải chấp nhận rằng sẽ không được phép có bất cứ hành vi copy các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh hoặc mã code của Thế Giới Ngành Tóc. 

Mọi hành vi sao chép, trích xuất, sửa đổi…..vì mục đích thương mại cho cá nhân dưới mọi hình thức và không được sự chấp thuận của chúng tôi là xâm phạm bản quyền của Thế Giới Ngành Tóc. 

3. Khách hàng sử dụng:

Bạn (người sử dụng) phải đảm bảo đủ 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự dám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Bạn (người sử dụng) đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.

Bạn (người sử dụng) khi truy cập Thế Giới Ngành Tóc theo dạng đăng ký tài khoản phải chịu trách nhiệm với mật khẩu, tài khản và hoạt động của mình trên website. Nếu tài khoản của bạn bị truy cập trái phép thì bạn (người sử dụng) phải thông báo cho Thế Giới Ngành Tóc để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Thế Giới Ngành Tóc có quyền hỏi thêm các thông tin của bạn khi gọi và xác nhận đơn hàng để đảm bảo mọi thông tin liên lạc về đơn hàng được giao đi chính xác nhất.

4. Điều khoản chung:

Thế Giới Ngành Tóc có thể thay đổi, điều chính điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại website. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng mới được cập nhật.

Thế Giới Ngành Tóc luôn hoan nghênh những ý kiến đóng góp của bạn (người sử dụng) về nội dung của website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, xin vui lòng liên hệ với Thế Giới Ngành Tóc.